Κοστολόγια – πληρωμές

Πληρωμές:

Οι πληρωμές γίνονται μηνιαία, προκαταβολικά για τα μαθήματα των τεσσάρων εβδομάδων του μήνα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Πατώντας τον σύνδεσμο ΠΛΗΡΩΜΗ, μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμής με κάρτα. Μετά την κατάθεση, θα λάβετε μέσω email την απόδειξη πληρωμής με πληροφορίες σχετικά με την χρονική περίοδο που καλύπτει η πληρωμή σας. Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή ερώτηση, απευθυνθείτε στο email: info@labs4edu.gr

Για να κάνετε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, συνεννοηθείτε με τη γραμματεία στο email info@labs4edu.gr (βλέπε μενού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

Αναλυτικά κοστολόγια και ώρες διδασκαλίας για το κάθε επίπεδο

Χημεία Γυμνασίου

1 ώρα (60΄) δια ζώσης της εβδομάδα + πρόσβαση στην ασύγχρονη υποστήριξη

Τιμές διδασκαλίας σε ιδιαίτερο μάθημα 15€/εβδομάδα (60€/μήνα)

Τιμή διδασκαλίας σε τμήμα 2-4 ατόμων 12€/εβδομάδα (48€/μήνα)

Τιμή διδασκαλίας σε τμήμα 5-9 ατόμων 9€/εβδομάδα (36€/μήνα)

Χημεία Α & Β Λυκείου

2 ώρες (60΄) δια ζώσης την εβδομάδα + πρόσβαση στην ασύγχρονη υποστήριξη

Τιμές διδασκαλίας σε ιδιαίτερο μάθημα 15€ η ώρα ή 30€/εβδομάδα (120€/μήνα)

Τιμή διδασκαλίας σε τμήμα 2-4 ατόμων 12€ η ώρα ή 24€/εβδομάδα (96€/μήνα)

Τιμή διδασκαλίας σε τμήμα 5-9 ατόμων 9€ η ώρα ή 18€/εβδομάδα (72€/μήνα)

Για τη Χημεία κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου η διδασκαλία γίνεται μόνο σε τμήματα των 2-4 ατόμων δύο φορές την εβδομάδα από 90 λεπτά την κάθε φορά. Η τιμή συμμετοχής στο τμήμα είναι 150€/μήνα. Τα τμήματα είναι περιορισμένα.

Εφαρμοσμένη χημεία

Συμμετοχή όλων των μαθητών σε εικονικά πειράματα, επεξήγηση βιντεοπειραμάτων, καθοδήγηση για εκτέλεση ακίνδυνων πειραμάτων στο σπίτι, διασύνδεση θεωρίας και πράξης, βιωματική μάθηση ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους μαθητές μας.