Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Climate Detectives οι μαθητές και οι μαθήτριες θα επωμιστούν τον ρόλο των Ντεντέκτιβ για το κλίμα, μαθαίνοντας για το περιβάλλον της Γης και αναπτύσσοντας επιστημονικές  δεξιότητες μέσω της διερεύνησης με πρακτικές δραστηριότητες και της συλλογής δεδομένων.