Μια σειρά μαθημάτων για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης της χημείας που διδάσκεται στη Β΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει σημειώσεις, βιντεομαθήματα, quiz, τεστ, πρόσθετο υλικό κλπ. Το υλικό συντάσσει ο Γρ. Καλόμοιρος, χημικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μια σειρά μαθημάτων για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης της χημείας που διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει σημειώσεις, βιντεομαθήματα, quiz, τεστ, πρόσθετο υλικό κλπ. Το υλικό συντάσσει ο Γρ. Καλόμοιρος, χημικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μια σειρά μαθημάτων για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης της Βιολογίας που διδάσκεται στη Β΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει σημειώσεις, βιντεομαθήματα, quiz, τεστ, πρόσθετο υλικό κλπ. Το υλικό συντάσσει ο Γρ. Καλόμοιρος, χημικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μια σειρά μαθημάτων για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης της Βιολογίας που διδάσκεται στη Β΄ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει σημειώσεις, βιντεομαθήματα, quiz, τεστ, πρόσθετο υλικό κλπ. Το υλικό συντάσσει ο Γρ. Καλόμοιρος, χημικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.